Home 
Medlemstilbud 
Frimærker 
Stempler 
Porto 
Breve 
Postkort 
Filateli 
Maskin stempler 
Stempelmærker 
Japan 

 

 

 

Fordele for medlemmer af SSJP

 

På grund af stor geografisk spredning af medlemskredsen kan medlemsmøder ikke  let arrangeres, med undtagelse af den årlige generalforsamling. De vigtigste tilbud er derfor medlemsbladet og biblioteket. Kontingent for 2017 er 100 Dkr. Derudover nyder medlemmerne godt af at kataloger nemt skaffes gennem foreningen.

 

Medlemsbladet

 

Medlemsbladet  Nippon Kitte Nyt  (kitte = frimærke) udkommer fire gange årligt. Foruden diverse foreningsnyt, og stof med filatelistisk indhold, også anmeldelser af filatelistisk litteratur, bringer bladet også kulturelt stof som skønnes at være af interesse for medlemmerne og har underholdningsværdi. I erkendelse af at Japan er et vanskeligt samleområde er der siden 1993 lagt stor vægt på oplysning om de japanske skrifttegn af betydning for en Japan-samler, og der er blevet gjort meget for at oplyse læserne om forskellige stempeltyper og om posttakster, som er svært tilgængelig information for ikke-japanere. Foreningens  politik har hidtil været at give nye medlemmer  de gamle medlemsblade for en lav pris, i alles interesse.

 

Eksempler på artikler i medlemsbladet findes ved trykke på Nippon Kitte Nyt til venstre. Der er også en oversigt over tidligere artikler - tryk på oversigt.

 

Biblioteket 

 

Foreningen har et meget stort bibliotek, som medlemmerne har stor gavn af, direkte og indirekte. Lånetiden er 3 mdr. I biblioteket findes bøger og tidsskrifter på både engelsk, tysk og japansk. For japansk-kyndige er biblioteket en ren guldgrube, men også andre kan finde meget af interesse. For eksempel, kan man låne bøger og en CD-ROM om de japanske klassiske forfalskninger. Medlemmer modtager en liste over bibliotekets indhold.

 

Næstformand  og bibliotekar

    Børge Tilt

    Kratvej 45

    DK-2760 Måløv

    Danmark

Send mail (se nederst på side) eller brev hvis du er interessseret i at blive medlem eller vil have flere oplysninger.

Copyright(c) 2004-17 SSJP Anker Nielsen. All rights reserved.
info@ssjp.dk