[Skat afgift 1948]
[Tidligere][Op][Næste]

 

Dette er skatte afgift "shunyu inshi" fra 1948 og senere. Højværdier har blomster. Her er alle serierne ikke beskrevet - se katalog.

Værdier 10 yen, 20 yen, 50 yen fra 1948 serien

Værdier af 1975 serien

Dette er afgift på mad og drikke fra 1944.

20 yen

Shimomura 2003 side 39-42, 53

Copyright(c) 2005 SSJP Anker Nielsen. All rights reserved.
info@ssjp.dk